Ipari termék és formatervező mérnök

A Simonyi Károly Karon belül 2010. évtől kezdve a korábbi öntevékeny hallgatói csoportoknak Szakkollégium formájában nyílt lehetőségük működni, így a kar 3 szakán azaz, a Faipari Mérnöki, Ipari Termék- és Formatervező Mérnöki valamint a Gazdaságinformatikai szakon beindult a Szakkollégium. Az Ipari Termék és Formatervező szakkollégium alapjai már a szak soproni megalakulása, akkreditálása után hamarosan kialakultak, hiszen öntevékeny csoportok keretén belül sok országos, városi és egyéb projektben vettek részt tehetséges hallgatóink. Így a 2010-es hivatalos megalakulás (átalakulás) zökkenőmentesen, gördülékenyen történt. A szakkollégium működése érvényes szervezeti és működési szabályzat alapján folyik.

Az ITF-es szekció szakkollégiumi felvett tagokból és mentortanárokból áll. A szakkollégium öntevékeny kör, tehát ügyrendjét és munkamenetét önmaga határozza meg. A tagok a félév elején meghatározott közös, vagy egyéni projekteken dolgoznak. Félévente egy-egy nagy, egyetemi szintű prezentáción mutatjuk be elvégzett munkáinkat. Emellett több kisebb évközi prezentációt is tartunk, melyeknek során az addig elvégzett feladatokat értékelve, segítjük egymás további munkáját. A projektek koordinálása a szakkollégiumi mentortanárok feladata. A tanév során számos szakmai nap kerül megrendezésre, melyeknek keretein belül vendégelőadókat hallgathatnak meg az érdeklődő diákok, illetve különböző témájú workshopokat tartunk az Egyetem Modellező műhelyében. Lehetőség szerint minden félévben szervezük tanulmányutakat, gyárlátogatásokat, külföldön és Magyarországon egyaránt. Támogatjuk tagjainkat a tudományos szakmai versenyekre való felkészülésben. Illetve lehetőséget biztosítunk szakmai munkájuk kibővítésére, egyéni vagy egyetemi kutatások elvégzésére. Egy összetartó, kreatív közösség tagjaként munkáddal tovább színesítheted szakod és emellett egyetemünk szakmai tevékenységét.

A szakkollégium mentortanárai

Dr. Dénes Levente egyetemi docens,
Dr. Horváth Péter György egyetemi docens,
Dr. Elek László egyetemi adjunktus

Jelenlegi tagok

Csoma Sarolta (szekcióvezető)
Horváth Máté
Ujszászi Richárd
Szabó Bence